דלי בלונד


דלי בלונד

דלי בלונד – DELY BLONDE

 • מכיל את ה - E-PLEX
 • ללא אמוניה ! מושלם לנשים בהריון !
 • מבטיח היעדר פלשים – קבלת בלונד נקי
 • ניתן לשימוש עם כל אחוז חמצן 3% 6% 9% 12%
 • עבודה ביחס של 1:2
 • מבהיר עד 7 טונים !
 • לא אביק
 • זמן המתנה: 20-40 דק'
 • טכנולוגיה חדשנית – טכנולוגיית הפקק
  למניעת צבירת בקטריות או מגע ידיים
 • ידידותי לסביבה