מנטרל


מנטרל

מנטרל איטלי 1000 מ"ל לנטרול פעולת החלקה או סלסול