קולורלי 2020


קולורלי 2020

קטלוג הצבעים של קולורלי 2020 מבית איטלי מילאנו מכיל כ-110 גוונים.

• שפורפרת הצבע של קולורלי 2020 הינה בגודל 60 מ"ל

• מאחורי כל גוון עומדת נוסחה חדשנית, אשר זו תוצאה של מחקר
מדעי מתקדם, כל זאת על מנת להבטיח את השילוב המושלם בין
יופי ובריאות !

• צבעי קולורלי מרוכזים והשימוש בהם נעשה ביחס ערבוב
חמצן : צבע של 1:1 (סידרה מבהירה 1:1.5).

פעולה

צבע קולורלי 2020

חמצן

זמן המתנה

טון על טון

1 טיובה 60 מ"ל

60 מ"ל 3% VOL 10

25 דק'

1 טון

1 טיובה 60 מ"ל

60 מ"ל 6%  VOL 20

30 דק'

2 טונים

1 טיובה 60 מ"ל

60 מ"ל 9%  VOL 30

35 דק'

3 טונים

1 טיובה 60 מ"ל

60 מ"ל 12%  VOL 40

40 דק'

סידרה מבהירה

1 טיובה 60 מ"ל

90 מ"ל 12%  VOL 40

45 דק'