אקוורלי אבקת הבהרה
▪ רכיב מפתח – חלבון חיטה
▪ מבהירה עד 6 טונים בביטחון מלא
▪ חומר ההבהרה רך ונעים, לא אביקה
▪ אינו מתנפח בזמן ההמתנה
▪ יחס ערבוב חמצן : אבקה – 1:2 בהתאמה ובהתאם לטבלה מטה