קליי בלונד

✓ קבלת תערובת לעבודה ביד חופשית ללא נייס כסף !

✓ מכיל את רכיב ה - E-PLEX

✓ מבטיח היעדר פלשים – קבלת בלונד נקי

✓ מבהיר עד 7 טונים !

✓ לא אביק

✓ טכנולוגיה חדשנית – טכנולוגיית הפקק

למניעת צביר ת בקטריות או מגע ידיים

✓ ידידותי לסביבה

אופן השימוש:

ניתן לשימוש עם כל אחוז חמצן 3% 6% 9% 12%

יש לערבב עם החמצן ביחס של 1:1.5 , יש להמתין

20-40 דק' ולשטוף ביסודיות עם מים.