ג'ל מפסל
▪ שליטה מקסימאלית במבנה השיער
▪ הגדרה מדויקת של גבולות השיער
▪ אפשרויות אין סופיות
▪ ג'ל חזק שלא משאיר שאריות
▪ בעל אחיזה חזקה במיוחד