מוס להעצמת תלתלים
▪ מוס לעיצוב רך המתווה ומגדיר תלתלים טבעיים
▪ מאחד מחדש את הקצוות המפוצלים
▪ מבצע פעולת אירגון מחדש לשיער מתולתל ואף מטפל בחשמל סטטי ועמידה בפני לחות