פראונדה
▪ תרסיס מגן ומארגון מחדש את מבנה השיערה
▪ מאגד מחדש קצוות מפוצלים יוצר רצועת מגן שמשלבת מחדש את מבנה הקרטין של השיער
▪ אידאלי גם לשיער פגום ושברירי
▪ מגביר את הניידות של זקיק השיערה
▪ אידאלי לפני פעולות החלקה וסלסול