איזילי בלונד אבקת הבהרה
▪ רכיב מפתח – ACP קומפלקס®
▪ מבהירה עד 6 טונים בביטחון מלא
▪ חומר ההבהרה רך ונעים, לא אביקה
▪ אינו מתנפח בזמן ההמתנה
▪ יחס ערבוב חמצן : אבקה – 1:2 בהתאמה ובהתאם לטבלה מטה                      

(50 גרם אבקת הבהרה איזילי בלונד , 100 גרם חמצן קולורלי)