קולורלי תחליב חמצן
תחליב חמצן לביצוע מקסימלי עם צבעי קולורלי
10VOL-3%
20VOL-6%
30VOL-9%
 40VOL-12%